• Bgtop

Den 2 januari 2019 har ATI´s El & Energiteknik AB köpt upp JA El AB.

Det innebär att efter sammanslagningen är vi ett 50-tal medarbetare, en förstärknig med 16 personer till vår redan starka personalstyrka.

JA El AB kommer integreras i ATI´s El & Energiteknik AB från och med 1 juli i år.

Robert Porsklint tidigare VD och ägare till JA El AB kommer att gå in som operativ chef i vår nya organisationen. Jag kommer fortsätta vara VD för ATI´s El & Energiteknik AB.

Vår nya satsning på klimatsmarta energilösningar, Solenergi, Elbilsladdning och Energioptimering, kommer stärkas ytterligare i och med sammanslagningen. Vi arbetar och växer inom klimatsmarta lösningar hela tiden, med rekrytering av en teknisk säljare och fortsatta utbildningar av våra installatörer.

Vänliga hälsningar 
Andrei Muresan
VD för ATI´s El & Energiteknik AB