• Bgtop

Kvalitet & Miljö

Vi strävar ständigt efter att förbättra vårt miljöarbete och kvalitetstänkande.

I anslutning till våra uppdrag presenterar vi en noggrant utformad miljö- och kvalitetsplan, vilket styr vårt sätt att arbeta inom respektive uppdrag.

Vi arbetar enligt en kvalitet- och miljöplan baserad på standarderna ISO 9001:2000 samt ISO 14001:2004.