• Bgtop

Service

Service är viktigt för att driftsatta anläggningar skall fungera felfritt länge. Vi erbjuder service när du behöver den i form av:

Akut service

Stillastående och behöver komma igång, vi hjälper dig! 

Löpande service

Ni beställer service när ni behöver den. Ett eller flera besök vid varje beställning, ni avgör.

Serviceavtal

Vi vet när er anläggning behöver ses över och kontaktar er för att kunna utföra servicen. Det underlättar för er och vi kan planera arbetet för att säkerställa att ni minimerar er stillastående tid för den installerade anläggningen.

Kontakta oss för undersöka vad vi kan göra för dig och din anläggning.