• Bgtop

Termografering/Loggning & Strömkvalitetsmätningar

Vi utför alla slags typer av termografering samt tillhörande dokumentering.

Termografering Elanläggningar

Termografering används för att förebygga och undvika vanliga fel i en elanläggning. Kameran ser värmeskillnader i materiel och därmed hittar man de svaga punkterna. I stora elanläggningar rekommenderas termografering som en förebyggande åtgärd.

Vi är level 1 certifierade

Loggning & Strömkvalitetsmätningar

Vi utför mätningar av strömkvaliteten. Med denna mätning ser eventuella fel i elanläggningen.

  • Snedbelastningar kan orsaka varmgång i ledningar,centraler och apparater vilket kan leda till oförutsedda strömavbrott med driftstörningar som följd eller i värsta fall en brand.
  • Övertoner förekommer i anläggningar och skapar en fasförskjutning. Det är framför allt drivdon i amaturer och elektronisk utrustning som förskjuter faserna. Det kan orsaka strömmar i återledaren/nollan. I anläggningar med elmotorer kan övertonerna orsaka försämrad effekt och/eller förkortad livslängd.
  • Flicker är mycket snabba spänningsfall och upplevs oftast i blinkningar i belysningen och flimmer i dataskärmar. Flicker uppkommer när större  energislukande maskiner/utrustning startas.
  • Dips & Swells är samma som flicker men upplevs under en längre period och kan skapa driftstopp i datorer och känslig elektronisk utrustning som inte har batteribackup (UPS).

Vi mäter momentant eller under längre tid och ser om ovanstående kan bli/är en felkälla. Vi loggar hela mätningen.

Energimätning

Vi utför även energimätning under längre tid. Energimätningen kan användas för att säkerställa om ni t.ex. har rätt elavtal. Du kanske har en eventuell kostnadsbesparing?

Kontakta oss för mer information...