• Bgtop

Hur kan vi hjälpa er?

Elinstallationer

Vårt huvudsakliga arbetsområde är elinstallationer inom bostäder, kontor, skolor, hotell, detaljhandel, sjukhus, industri, restauranger

Läs mer

Elbilsladdning

Det går inte att komma ifrån att behovet för att kunna ladda sin bil kommer att öka.

Läs mer

Energioptimering

Belysning är där energioptimering lönar sig snabbast.

Läs mer

Solenergi

Med en egen solcellsanläggning får du ett fast elpris för många år framåt i tiden.

Läs mer

Projektering & Besiktningar

Vi utför alla typer av projekteringar och besiktningar av elanläggningar.

Läs mer

Termografering & Loggning

Vi utför alla slags typer av termografering samt loggning och strömkvalitetsmätningar.

Läs mer

Service

Service är viktigt för att driftsatta anläggningar skall fungera felfritt länge.

Läs mer

Finansiering

Vi har ett helhetserbjudande med finansiering för alla våra installationer och produkter.

Läs mer