• Bgtop

Elbilsladdning i Stor - Stockholm

Elbilsförsäljningen ökar och behovet av laddning följer givetvis med.

Du kanske vill göra en affär i att låta andra ladda hos er, skapa möjlighet för boende i föreningen att köpa elbil eller har köpt en elbil men upptäckt att du inte kan ladda bilen hemma.

Vi har en helhetslösningen för er oavsett behovet.

Från första spadtaget i marken till färdig anläggning med återställning av ytskickt som asfaltering, gjutning och så vidare utförs inom uppdraget om ni önskar.

Olika betaltjänster

Önskar du ta betalt för att andra skall ladda eller om ni vill att hyresgäster skall betala för det de förbrukar erbjuder vi en full utbyggd tjänst där du kan välja flera olika alternativ.

Fakturering

Du önskar att någon tar hand om allt kring betalning för laddningen och att dina kunder får betala för den energi de använder.

Fakturaunderlag för egen debitering

Betalningen skall ske genom att du vill redovisa och ta betalt via t.ex. hyresavi. Ett underlag skapas över förbrukningen som du sedan kan lägga in på avin till respektive brukare.

Berätta vad du önskar, vi hjälper dig!

Hemmaladdare för din elbil

Framtidssäkra din parkering hemma med installation av en laddbox till din elbil/laddbil.

Vi installerar laddboxar från flera fabrikat.

 • Vi har laddboxar för alla typer av miljöer.
 • Laddboxarna har också olika nivåer av övervakning så du kan följa laddning från t.ex.  din ”Smartphone”.
 • Vi kan också erbjuda laddboxar som kan lastbalanseras för att få ut maximalt ur din laddbox och kanske undvika att bygga ut ditt elnät.
 • En hemmaladdare finns i storlekar från 3,7 kW upp till 22 kW.

Föreningar/Företag

Nu börjar många bostadsrättsföreningar/företag att installera sina egna elbilsladdare – Krav från hyresgäster/kunder, miljöprofil, ekonomi eller något annat. Vad det än är kan vi hjälpa dig med att ta fram en lösning och sköta allt från fråga till färdig anläggning.

 • Har ni ett garage sätt laddstationer på p-platserna.
 • Har ni en utomhusparkering sätt upp laddstationer.
 • Välj vilka som skall betala för laddningen genom ta betalt för platsen eller låt alla nyttja p-platserna och fakturera de som tankar.
 • laddstationer finns från 3,7 kW upp till 50kW.

Laddmiljöer för elbilar

Rätt snart kommer alla parkeringar att behöva erbjuda laddning för elbilar, både för att kunna arbeta, ta sig till och från hemmet, utföra ärenden och tanka över natten. I dessa sammanhang krävs utrustning som klarar tuffa väderförhållanden och att placeras i en utsatt offentlig miljö. 

Vi har system för att klara tuffa väderförhållanden och placeringar i utsatta offentliga miljöer som exempelvis parkeringsplatser och parkeringshus.

Laddstationer finns från 3,7 kW upp till 50kW.

Hur en installation går till

Avgörande för hur din anläggning kan utformas är hur ditt elnät i fastigheten ser ut idag.

Du kan antingen bygga din anläggning inom ramen vad din elanläggning har för möjligheter att ladda idag eller göra förändringar i elanläggningen genom bygga ut eller kanske bara säkra upp anläggningen.

Grundläggande information du behöver ta fram är din aktuella förbrukning och din huvudsäkring. Med den informationen kan man räkna ut om det finns en potentiell ledig kapacitet för det behov du har.

 • Vi tar fram ett kostnadsförslag och lämnar till dig. Om du finner det intressant kommer vi ut och säkerställer att ditt val av laddning kommer att fungera i din anläggning och ser vilka speciella förutsättningar som gäller för dig och din fastighet.
 • Vi tar fram en offert.
 • Vi planerar tillsammans tider för installation.
 • När arbetet sätter igång kommer vi först att genomföra eventuella förändringar i elanläggningen som behövs för att kunna ansluta den laddlösning du valt.
 • Vi installerar laddlösningen och driftsätter den.
 • Vi ser till att alla delar fungerar som de skall från laddtekniken till eventuella uppkopplingar, appar och betalsystem som vi offererat till dig.

Att tänka på!

Elbil/Laddbil använder hög ström för att det skall gå fort. Tyvärr sker 85% av all elbilsladdning i hemmet ur ett vanligt uttag idag.

Ett vanligt vägguttag (Schuko) är på grund av den höga kontinuerliga belastningen inte tänkt att användas för laddning av elbil, något direkt  förbud för laddning i dessa uttag finns dock inte i elsäkerhetsverkets föreskrifter. I SEK nya Handbok 444 framgår även att "Uttag enligt SS 428 08 34 och SS-EN 60884-1, t ex vägguttag för allmänbruk, bör inte installeras som uttag avsett för laddning av elfordon eftersom dessa uttag inte är avsedda för en långvarig last av 10 A – 16 A"

För att minska skaderisken när vanliga Schukouttag ändå används rekommenderar Elsäkerhetsverket att laddströmmen begränsas till max 8 Ampere. Det är också viktigt att säkerställa att matande gruppledning med tillhörande kopplingar är väl fungerande och underhållna. Risken för överbelastning och brand ökar vid högt strömuttag över lång tid.

Det är alltså inte förbjudet att ansluta laddbil till schukouttag men av 6 och 19 §§ elsäkerhetslagen (2016:732) framgår tydligt att innehavaren av uttaget såväl som laddbilen har tydliga ansvar: 

Den som innehar en starkströmsanläggning eller en elektrisk utrustning som är avsedd att anslutas till en starkströmsanläggning.

1. ska se till att det fortlöpande kontrolleras att anläggningen ger betryggande säkerhet mot personskada eller sakskada,  

2. att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen eller utrustningen görs på ett sådant sätt och av utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada.

Den säkraste laddningen fås genom att låta installera en färdig laddstation som är förberedd för elbilsladdning och har anpassade uttagsdon.

Det finns många typer av anslutningsuttag till bilar

 • Asiatiska bilar av äldre modell har typ 1 de övergår mer och mer till typ 2
 • Bilar från Europa har typ 2
 • Det finns även system för snabbladdning där CCS är vanligast men även bilmärkesbestämda som inte fungerar på andra bilmärken.

Installera alltid en laddare typ 2. Du kan även ladda typ 1 bilar med hjälp av en hybridkabel. Har du en bil med typ 1 välj en laddare typ 2 utan fast sladd.

Det finns ingen risk i att installera en laddbox med för hög effekt, bilen avgör hur mycket effekt den kan ta emot. Fördelen med att installera en laddbox med högre effekt idag är att man inte senare behöver uppgradera laddboxen vilket kräver omdragning av kablar och dylikt.

Ditt elnät och din huvudsäkring avgör vad du kan installera i maxeffekt.

BIDRAG

Riksdagen har beslutat om en ny budget för 2019. I och med att det inte finns samma utrymme för bidrag i den nya budgeten som innan har alla klimatklivetansökningar stoppats helt och "ladda hemma" bidraget kommer försvinna efter årskiftet. Detta kan genom riksdagsbeslut ändras.

Tidigare regler för bidrag finns nedan:

Från den 1 februari 2018 kan privatpersoner kunna söka stöd för installationer av laddboxar. Bidraget täcker 50% av material- och arbetskostnader upp till 10.000 kr. Stödet gäller laddboxar med Typ-2 uttag med godkänd energimätare. Mer information och ladda-hemma-stödet finner du på Naturvårdsverkets hemsida.

Föreningar/Företag kan söka bidrag ur klimatklivet. Mer information finner du på Naturvårdsverkets hemsida.

Vi vill inte att du eller någon annan blir skadad. Använd alltid auktoriserade företag för installation, det är en starkströmsanläggning och skall installeras på ett korrekt sätt.

Exempel laddning

En bil som drivs på el drar ca 1,5-2 KW/10km

Vilket ger ca 100 km på ett batteripack med storleken 20 kW.

I diagrammet ger vi exempel på hur lång tid det ta med olika laddmöjligheter att ladda ett batteripack på 20 kW, elbil, och ett batteripack på 7 kW, hybridbil.

Tänk på att utvecklingen går framåt och nästa bil du köper kanske har den dubbla kapaciteten = dubbla laddtiden.

 

VoltAmperekWElbil laddning (h)Hybridbil laddning (h)
Snabbladdare (Publika)
400V 32 22 1 0,5
400V 80 50 0,5 0,25
Hemmaladdare
230V 10 2,3 12 5
230V 16 3,7 6 3
230V 32 7,4 3 1,5
400V 16 11 2 1
400V 32 22 1 0,5