• Bgtop

Solenergi i Stor - Stockholm

Förutsättningarna för solenergi är goda i Sverige. Bra för miljön och ekonomin. Solel är grön, tyst och underhållsfri. Med en egen solcellsanläggning producerar du klimatsmart el till dig själv och till andra.

Hur går en installation av solceller till?

Vad har du för lutning på taket?

Har ni något som kan skugga panelerna under dagen?

Optimalt är mot söder och 20-45 graders lutning, man förlorar inte så mycket som man kan tro på att ha solceller platt på tak -10%, på fasad - 30% eller i annan riktning Väst o Öst -10 %. 

När du har tagit fram vilka ytor som är lämpade skickar du över det underlaget till oss.

Vi fram en offert som bygger på de uppgifter du redovisat och skickar över offerten till dig.

Vi monterar solcellerna på taket enligt överkommelsen och driftsätter anläggningen.

Bygglov/Avtal

Bygglov: De nya reglerna från 1 augusti 2018 underlättar för solcellsmontage utan bygglov. 

Mikroproducentavtal: Du behöver skriva ett nytt avtal om att tillföra el till elnätet.

Avtal om Elcertifikat & Ursprungsgarantier

Solceller/växelriktare

Vad skall du välja?

Viktigast att tänka på är var solcellerna skall placeras och verkningsgraden som är cellernas förmåga att alstra energi på det ljus som kommer på solcellerna. Har du en stor yta kan priset på cellerna vara det avgörande och mindre yta är det verkningsgraden. Är det ett välvt tak är tunnfilms solceller bästa lösningen.

VÄXELRIKTARE

En växelriktare omvandlar likström till växelström. Solceller skapar en likström som vi inte kan föra ut på elnätet utan måste omvandlas till växelström som är det vi har hemma och på arbetsplatserna i vägguttagen.

Att tänka på

KRAV

En solcellsanläggning kräver att installationsföretaget är auktoriserat för starkströmsanläggningar

BÖR

Montering av infästningsmaterial kräver inte elbehörig personal. Rekomenderas att detta göras av personer med kompetens för installationer på det material som taket består av. Fråga din installatör om de uppfyller kraven.

BIDRAG

Skattesubvention

Den skattereduktion du som elproducent har möjlighet att få är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år. 

Solcellsbidrag

Det finns solcellsbidrag att söka för din installation. För regler, ersättningsnivå och om det finns pengar kvar hos energimyndigheten besök energimyndighetens hemsida här.